بعدی مزایای استفاده از یوبوت قبلی

مزایای اجرائی‌
ایجاد دهانه‌ها و کنسول‌های بزرگتر
کاهش میزان انتقال صوت، حرارت و لرزش
امکان حذف تیرها و ایجاد دال تخت
بهبود عملکرد لرزه‌ای
امکان ایجاد شکل‌ها و بازشوهای بزرگ و نامنظم در سقف
امکان ستون گذاری نامنظم
مزایای فنی‌
امکان حذف تیر بین ستون‌ها و یا استفاده از تیرهای پنهان بدون آویز که مکان یابی بهینه ستون‌ها را فراهم می‌نماید.
توزیع متقارن نیروها در نقاط مختلف دال سقف.
کاهش تعداد‌، ابعاد و تنوع ستون‌ها.
قابلیت طراحی بهتر پلان معکوس به جهت حذف تیرهای میانی.
افزایش قابل ملاحظه سختی دال سقف با افزایش جزئی وزن آن که کنترل خیز سقف را تسهیل نموده ، امکان افزایش فاصله ستون‌ها و اجرای سازه‌های با دهانه بزرگ را فراهم می‌نماید.
کارائی بهتر سقف از نظر عایق بندی صوتی و لرزش صفحه‌ای.
کاهش بارهای وارده بر خاک (در صورت استفاده از یوبوت در فونداسیون) و امکان حذف یا کاهش تعداد و ابعاد شمع‌ها در خاک‌های سست.
ایمنی بالا در برابر آتش سوزی و تامین نیازهای فنی
مزایای اقتصادی ‌
کاهش در مصرف بتن و میلگرد
سرعت بالای اجرا و کاهش زمان پروژه
افزایش فضای مفید ساختمان و امکان تامین پارکینگ بیشتر بر اساس مقررات شهرسازی به دلیل امکان کاهش تعداد و ابعاد ستون‌ها
انعطاف در معماری به دلیل کاهش تعداد ستون‌ها و قابلیت بالا در تقسیم فضا بر اساس خواست مشتری
امکان اجرا در فونداسیون‌ها و طبقات در انواع ساختمان‌های مسکونی، صنعتی، تجاری و عمومیخبرنامه

درصورت علاقه به دریافت خبرنامه ایمیل خود را وارد نمایید.